बंद करे

हेल्पलाइन

हेल्पलाइन सूची
हेल्पलाइन नंबर विवरण
100 पुलिस
101 अग्निशमन
102 एंबुलेंस
103 ट्राफिक पुलिस
1031 ऐंटी करप्शन हेल्पलाइन
1072 ट्रेन एक्सीडेंट
1073 रोड एक्सीडेंट
108 आपदा प्रबंधन
1090 एंटी टैरर हेल्पलाइन / अलर्ट ऑल इंडिया
1092 भूकंप सहायता हेल्पलाइन लाइन सेवा
1098 बाल दुर्व्यवहार हॉटलाइन
1322 भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन
139 रेलवे पूछताछ
1551 किसान कॉल सेंटर
155300 नागरिक कॉल सेंटर
1091 महिला सहायता लाइन
1076 मुख्यमंत्री हैल्पलाइन
1098 चाइल्ड हैल्पलाइन
1090 अपराध रोकथाम